676962  ABSTRACTS VIEWS

  56928  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject Sài Gòn, Gia Định

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: - (2007)

  • Tập hợp các bài viết, nghiên cứu về Sài Gòn xưa như: Con người Sài Gòn; Địa danh Gia Định; Di sản Sài Gòn; Sài Gòn qua các bản đồ cổ; Địa danh Sài Gòn; Sài Gòn xưa qua một bài báo của A.Lomon 1864; Đô thị Sài Gòn - Tp Hồ Chí Minh; Tiền tệ Sài Gòn 1859-1954; Việc xây dựng ở Sài Gòn cuối thế kỷ XIX; Sài Gòn Gia Định qua một số bài ký bằng tiếng nước ngoài. Nhứng ngày tháng 8 - 1945 ở Sài Gòn.