552359  ABSTRACTS VIEWS

  51973  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Subject Nhà Nguyễn

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 3] / 3
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Paulus, Của (1888)

  • Giới thiệu bộ máy chính trị từ Trung ương đến địa phương của nhà Nguyễn, từ tên gọi, cách thay đổi tên gọi qua các thời kỳ, đến những công việc cụ thể của những chức vụ đó

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Sĩ Giác (1962)

  • Những điều lệ thuộc về chính trị, lễ nghĩa thời nhà Nguyễn: Lại lệ, hộ lệ, lễ lệ, binh lệ, hình bộ và công bộ