652731  ABSTRACTS VIEWS

  55549  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Anh Minh

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [2 - 2] / 2
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Chu Trinh (1958)

  • Thư thất điều gửi vua Khải Định vào năm 1922, kể 7 trọng tội đáng chém đầu của nhà vua là: Tôn quân quyền, thưởng phạt không nghiêm bằng, chuộng sự quỳ lạy, xa xỉ, phục sức không đúng phép, du hành vô đạo, đi Pháp mờ ám. Ông yêu cầu nhà vua phải thoái vị nhường quyền lại cho quốc dân