295954  ABSTRACTS VIEWS

  189667  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Huyên; Hoàng, Vinh (1975)

  • Cung cấp tư liệu đầy đủ về bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn tại bảo tàng lịch sử Việt Nam. Cung cấp những nghiên cứu bước đầu về bộ sưu tập này, giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu được nhiều mặt cụ thể của lịch sử thời các vua Hùng và nước Văn Lang.