523583  ABSTRACTS VIEWS

  149950  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers The Office of the Secretary of Defense Vietnam Task Force

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 5] / 5
  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Mục lục của toàn bộ tập Hồ sơ Lầu Năm Góc

  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Phần A. Chính sách của Mỹ 1940-1950; Phần B. Đặc điểm và sức mạnh của Việt Minh; Phần C. Hồ Chí Minh: Tito của Châu Á?

  • Tài liệu khác (Others)


  • Authors: - (1967)

  • Phần A. Kế hoạch quân sự và sự lèo lái ngoại giao của Mỹ, tháng 1-tháng7-1954; Phần B. Vai trò và nhiệm vụ của Quốc gia Việt Nam; Phần C. Quan điểm của Việt Minh và chiến lược Trung - Xô; Phần D. Mục đích của Hiệp định Geneva