552281  ABSTRACTS VIEWS

  51951  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Quan Hải Tùng Thư

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 6] / 6
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Ngộ, Nhân (1929)

  • Khảo về dân tộc. Có thêm phụ trương nhân chủng khảo.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Dả, Lan (1928)

  • Biên dịch theo các bài luận thuyết và khảo cứu của Pháp và Trung Hoa về vấn đề phụ nữ

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vệ, Thạch (Đào Duy Anh) (1928)

  • Biên khảo về chế độ thực dân

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Vệ, Thạch (Đào Duy Anh) (1929)

  • Khảo về tôn giáo

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Duy Anh (1938)

  • Việt Nam văn hóa sử cương là một tác phẩm quan trọng do tác giả Đào Duy Anh thực hiện từ nửa đầu thế kỷ 20, thông qua cuốn sách tác giả phác họa và minh định ở chừng mực nào đó cái lược sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một văn hóa, muốn thâu tóm trong những dòng mô tả, nhận xét nhẹ nhàng, cả sinh hoạt vật chất lẫn đời sống tinh thần của dân tộc Việt. Tác phẩm có nét nghiêm cẩn của một khảo cứu sâu, trình bày được cái di sản văn hóa trong dòng chảy lịch sử, đồng thời vẫn giữ được nét hồn nhiên, thoải mái phóng khoáng của một học giả lần đầu tự mình vạch đường, dẫn lối, giống một nhà dân tộc học điền dã.