589652  ABSTRACTS VIEWS

  53882  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Quốc học thư xã

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Bế, Lãn Ngoạn; Lê, Văn Hòe (1943)

  • Giúp người đọc biết được những thủ thuật ngoại giao trong việc thông hiếu với Trung Quốc,, những cống phẩm, tước phong qua các thời đại cùng với những cuộc sứ trình, những hành vi và tiết tháo của những vị sứ thần Việt Nam, những mối duyên văn giàng buộc sĩ phu Trung Hoa với với các bậc khoa hoạn nước nhà.