552254  ABSTRACTS VIEWS

  51947  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Nam Ký thư quán

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 3] / 3
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Bình Khiêm (1930)

  • Tiểu sử và thi văn của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Thiếu, Sơn (1933)

  • Phê bình và cảo luận chia làm ba phần chính: phê bình tác giả, phê bình tác phẩm và cảo luận, đề cập đến hầu hết những hiện tượng gây xôn xao dư luận đương thời, đặt ra nhiều vấn đề cho đến nay còn có ý nghĩa thời sự với văn học và báo chí. Ở phần cảo luận, Thiếu Sơn đề cập đến tầm quan trọng của chữ quốc ngữ trong sự phát triển của văn học và xã hội, vai trò của báo chí trong việc nâng cao dân trí, mối quan hệ giữa báo chí và văn học. Đề cập đến những vấn đề nóng hổi của thời đại như việc canh tân đất nước, tiếp thu tư tưởng phương Tây và bảo tồn văn hóa dân tộc.