677131  ABSTRACTS VIEWS

  56934  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Indiana University Press

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Book chapter


  • Authors: Buell, Paul D. (2009)

  • Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khảo sát một khía cạnh của sự toàn cầu hóa này, các nỗ lực của Qubilai-qan (Hốt Tất Liệt) (trị vì từ 1260 đến 1294) của đế quốc Mông Cổ (Mongol qanate) tại Trung Hoa, Triều Đại Nhà Nguyên 元 (1279-1368) sau đó, để thâu đạt một đế quốc không chỉ bao trùm Trung Hoa và các phần chung quanh thuộc Trung Á được kiểm soát bởi ông và gia đình ông, mà còn cả các biển và các nước xa xôi nằm trong đó và chung quanh chúng. Điều này đặc biệt liên can đến các quốc gia ở bán đảo Đông Nam Á và Indonesia (Nam Dương).