487690  ABSTRACTS VIEWS

  49451  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 2] / 2
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hoài, Thanh (1946)

  • Đây là tác phẩm giàu tính chiến đấu và có sức thuyết phục bởi lý lẽ sắc bén và tình cảm chân thành của tác giả đối với văn hóa dân tộc

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Hữu Đang; Nguyễn, Đình Thi (1945)

  • Theo các tác giả muốn cho nền độc lập thực hiện hoàn toàn, ngoài công tác chính trị và quân sự, phải có một cuộc vận động ráo riết về văn hóa, hoàn thành cuộc cách mạng về văn hóa.