184615  ABSTRACTS VIEWS

  123931  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Cánh Bằng

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 6] / 6
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Minh (1966)

  • Biên khảo về tỉnh Cần Thơ xưa về lịch sử địa lý, danh nhân lịch sử, di tích lịch sử, huyền thoại, văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt tôn giáo, Cần Thơ trên đường phục hưng và kiến thiêt. Có trên 40 tấm ảnh cổ kim

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Minh (1966)

  • Loại sách địa chí về tỉnh Cần Thơ cũ

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Minh (1969)

  • Một tài liệu địa chí về tỉnh Gò Công xưa (nay là Tiền Giang)

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Minh (1969)

  • Biên khảo về lịch sử, địa lý của Gò Công xưa. Gồm lịch sử địa lý tổng quát, di tích lịch sử, danh nhân, huyền sử giai thoại, tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa phong tục tập quán. Kinh tế và xã hội.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Huỳnh, Minh (1971)

  • Loại sách địa chí về tỉnh Sa Đéc cũ