540239  ABSTRACTS VIEWS

  51757  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Bộ Quốc Gia Giáo dục

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 4] / 4
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Thái, Văn Kiểm (1960)

  • Tài liệu về lịch sử, cổ tích và thắng cảnh của Huế

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Bá Trác (1963)

  • Đây là cuốn sách niên biểu đầu tiên có đối chiếu dương lịch được Nguyễn Bá Trác biên soạn năm 1925

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Quý Đôn (1973)

  • Đại Việt thông sử (tên gọi khác là Lê triều thông sử) với 30 quyển ghi chép về hơn 100 năm của triều nhà Lê, bắt đầu từ Lê Thái Tổ (1418) đến Lê Cung Hoàng (1527).