654674  ABSTRACTS VIEWS

  55621  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Publishers Bộ Giáo Dục-Trung tâm học liệu xuất bản

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 2] / 2
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Bộ Lễ thời Minh Mạng soạn (1968)

  • Ghi chép về các công thần đời vua Gia Long

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hồ, Ngu Thuỵ (1968)

  • Sách này chép khá đầy đủ về các vị tam khôi từ Trần đến Lê, lại thêm phần phụ lục các vị tam khôi đời Mạc. Cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu khoa cử Việt Nam thời xưa.