334468  ABSTRACTS VIEWS

  125210  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Phan, Huy Lê

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Huy Lê (1959)

  • Tìm hiểu cụ thể những đặc điểm của chế độ ruộng đất thời Lê sơ, cắt nghĩa những chính sách ruộng đất của nhà nước phong kiến và qua đó tìm hiểu một vài đặc điểm phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam