393410  ABSTRACTS VIEWS

  207611  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Phạm, Văn Sơn

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 2] / 2
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phạm, Văn Sơn (1949)

  • Ghi chép những trang sử tranh đấu của nước nhà qua các thời đại

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phạm, Văn Sơn (1960)

  • Một bộ sách lịch sử rất phong phú được tích lũy từ nhiều nguồn tư liệu. Theo Phạm Văn Sơn thì ông "hy vọng" tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và xây dựng văn học của nước nhà trong giai đoạn mới của lịch sử.