628148  ABSTRACTS VIEWS

  155027  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Nguyễn, Văn Siêu

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Văn Siêu (1997)

  • Sách "Đại Việt địa dư toàn biên" thực chất là do 2 người soạn là: Nguyễn Văn Siêu và Bùi Quỹ. Sách gồm 5 quyển là bộ sách cổ về địa lý, ghi chép tường tận về sự thay đổi bờ cõi, châu quận nước Việt Nam