486114  ABSTRACTS VIEWS

  49273  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Lê, Ngọc Trụ

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 2] / 2
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Ngọc Trụ (1960)

  • Tác giả đã nêu nguyên tắc chính tả của tiếng Việt hết sức chi tiết, cụ thể, khoa học, đồng thời cũng khá linh hoạt, mềm dẻo, đây có thể nói là những căn cứ, cơ sở hết sức vững chắc cho việc sử dụng tiếng Việt với tư cách là công cụ giao tiếp trong xã hội Việt Nam thời ấy

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Lê, Văn Đức; Lê, Ngọc Trụ (1970)

  • Trích Tựa: "Vì quá thiết tha với nền học thuật nước nhà và yêu tiếng mẹ đẻ, chúng tôi đã bỏ trên mười năm biên soạn và ấn loát bộ Tự điển Việt Nam này với mục đích cống hiến đồng bào một bộ tự điển đầy đủ hơn tất cả các bộ Tự điển Việt Nam xuất bản từ trước đến nay.