486044  ABSTRACTS VIEWS

  49083  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Phan, Trần Chúc

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 5] / 5
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Trần Chúc (1942)

  • Dựng lại những trang sử trong đó Nguyễn Hữu Chỉnh xuất hiện với tư cách là một gian hùng trong cuộc đấu trí và đấu lực với anh em nhà Tây Sơn.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Trần Chúc (1939)

  • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Lê Hoan

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Trần Chúc (1952)

  • Tiểu thuyết lịch sử về nhân vật Lê Chiêu Thống