651068  ABSTRACTS VIEWS

  55425  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Phan, Khoang

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 2] / 2
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Phan, Khoang (1970)

  • Đây là một tác phẩm sử học khái quát lịch sử miền Nam Việt Nam (Đàng Trong) giai đoạn 1558 - 1777 tương đối hệ thống đầy đủ với các chương: Chương 1: Thời Bắc thuộc, Thời Đại Việt độc lập. Chương 2: Các đời chúa Nguyễn từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phước Thuần. Chương 3: Bắc Cự (Chiến tranh Trịnh Nguyễn), Nam tiến, Tổ chức chính quyền chế độ. Chương 4: Phát triển kinh tế văn hóa xã hội.