654731  ABSTRACTS VIEWS

  55641  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Đào, Duy Từ

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Duy Từ (1974)

  • Hổ trướng khu cơ là tác phẩm binh thư do Đào Duy Từ (1572-1634) soạn ra, để dạy các tướng sĩ của xứ Đàng trong. Đó là tác phẩm quân sự duy nhất của Việt Nam còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.