340627  ABSTRACTS VIEWS

  127038  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Nguyễn, An Ninh

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 3] / 3
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, An Ninh (1926)

  • Nguyễn An Ninh là người Việt Nam đầu tiên ở Nam Kỳ hô hào thanh niên hãy thoát ra khỏi cái hẹp hòi của Khổng Giáo, thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, đi thật xa để học hỏi và trang bị cho mình một lý tưởng cao cả, không có lý tưởng cao cả thì không làm nên việc lớn. Thanh niên phải biết ước mơ, mà theo anh Ninh, phải là ước mơ siêu nhân, đất nước ta cần có nhiều vĩ nhân để giải thoát giống nòi.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, An Ninh (1928)

  • Tuồng hát về Hai Bà Trưng

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, An Ninh (1932)

  • Tư tưởng của Nguyễn An Ninh về tôn giáo đầu thế kỷ XX