677085  ABSTRACTS VIEWS

  56930  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Hồ, Ngu Thuỵ

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hồ, Ngu Thuỵ (1968)

  • Sách này chép khá đầy đủ về các vị tam khôi từ Trần đến Lê, lại thêm phần phụ lục các vị tam khôi đời Mạc. Cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu khoa cử Việt Nam thời xưa.