676899  ABSTRACTS VIEWS

  56921  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Hải, Triều

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Hải, Triều (1938)

  • Là tài liệu công khai hiếm hoi về chủ nghĩa Marx được xuất bản. Tổng kết, tóm lược những nội dung cơ bản của triết học Mác xít. Qua sách, người đọc sẽ nắm được cái đại cương và thấy rõ mục đích cao thượng của chủ nghĩa ấy, từ đó, họ sẽ tránh được những ngộ nhận về nó.