552616  ABSTRACTS VIEWS

  52018  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Bùi, Kỷ

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 2] / 2
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Bùi, Kỷ (1950)

  • Trình bày về các hình thức, thể tài các loại thơ văn tiếng Việt truyền thống

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Trần, Trọng Kim; Phạm, Duy Khiêm; Bùi, Kỷ (1940)

  • Trích sách: "Văn phạm là phép dạy nói và dạy viết cho đúng mẹo-luật của một tiếng nói. Những mẹo luật ấy môt đằng phải theo lý cho thuận, một đằng phải lấy những lối, những cách của tiền-nhân đã dùng quen, và sự thông dụng của người trong nước mà làm mẫu mực"