334526  ABSTRACTS VIEWS

  125217  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Đỗ, Quang Chính

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 1] / 1
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đỗ, Quang Chính (1972)

  • Dựa vào các tài liệu để lại của các giáo sĩ Dòng Tên truyền đạo tại Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ 17 (hầu hết đều viết tay), linh mục Đỗ Quang Chính đã nghiên cứu giai đoạn hình thành của chữ Quốc ngữ. Tài liệu là một sự đóng góp đáng kể cho ngành ngữ học Việt Nam, đồng thời cung cấp cho chúng ta một số dữ kiện mới mẻ về Giáo hội Thiên chúa giáo ở Đại Việt trong tiền bán thế kỷ thứ XVII.