616901  ABSTRACTS VIEWS

  154473  VIEWS & DOWNLOAD

  Browsing by Author Đào, Văn Hội

  Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  or enter first few letters:  
  Showing results [1 - 3] / 3
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Văn Hội (1961)

  • Ca dao Nam Việt ít ca tụng vua quan, giàu tình cảm nhất là hiếu hạnh với cha mẹ và tình đắm thắm giữ phu thê, bằng hữu.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Văn Hội (1972)

  • Biên khảo về Tân An xưa. Về lịch sử, địa lý, nhân vật lịch sử, kháng Pháp ở Tân An của Thiên hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, các thắng cảnh cổ tích, giai thoại, các trò chơi, ca dao hò vè.

  • Sách (eBooks)


  • Authors: Đào, Văn Hội (1972)

  • Một tài liệu địa chí về tỉnh Tân An xưa (nay là Long An)